wtorek, 25 kwietnia 2017

Premierowy pokaz filmu pt: "Piłsudski. Dla Polski żyć" - zaproszenie

 
Twórcy filmu Andrzej Siedlecki i Riho-Okagami Siedlecka serdecznie zapraszają w rocznicę śmierci Marszałka J. Piłsudskiego na premierowy pokaz filmu pt: "Piłsudski. Dla Polski żyć".

W programie również pokaz naszych, krótkich filmów nagrodzonych na Festiwalu Polonijnym "Losy Polaków" w Warszawie w 2016 r.

Konsulat Generalny, Sydney, piątek, 12 maja godz. 19.00.
(zdjęcie. A. Siedlecki)

czwartek, 20 kwietnia 2017

Zaproszenie na wakacyjne kursy polskiego w Krakowie

Szanowni Państwo,
Piszę do Państwa z Centrum Języka Polskiego Varia mieszczącego się w Krakowie. Nasza szkoła od 13 lat organizuje kursy języka polskiego dla obcokrajowców: semestralne, roczne, kursy online, a także wakacyjne, połączone z bogatym programem kulturalnym i zakwaterowaniem.
W wakacje, właśnie na kursy intensywne, przyjeżdża do nas wiele osób z Australii. Są to osoby o polskich korzeniach, rodzinnie związane z Polakami, a także młodzież chcąca studiować na polskich uniwersytetach.
 
Z doświadczenia wiemy, że osoby polskiego pochodzenia mieszkające w Australii a także sami Australijczycy, często poszukują informacji o kursach języka polskiego poprzez działalność Polonii w Australii. W załączniku przesyłam ulotkę o letnim pobycie językowym w Krakowie. Byłabym wdzięczna za udostępnienie jej osobom odwiedzającym Państwa biuro lub umieszczenie informacji na Państwa stronie internetowej. Chętnie prześlemy też na wskazany przez Państwa adres materiały informacyjne.
 
Krótko o kursie:
Kursy trwają od czerwca do września. Można przyjechać na tydzień, dwa, lub nawet 16 tygodni J. Codziennie są 4 lekcje polskiego. Popołudnia i wieczory zarezerwowane są na nasz program kulturalny:  imprezy, warsztaty, wykłady, zwiedzanie miasta…
Nasi studenci kwaterowani są w pokojach dwuosobowych, blisko centrum miasta i szkoły.
 
Więcej informacji o naszym Centrum i wszystkich kursach można znaleźć na stronie internetowej: http://www.kurspolskiego.pl

Serdecznie pozdrawiam z Krakowa i z góry bardzo dziękuję!
Anna Pysz
 
 

sobota, 15 kwietnia 2017

Zaproszenie na uroczystość z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

Konsul Generalny RP w Sydney Regina Jurkowska ma zaszczyt zaprosić na uroczystość z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.
Oficjalne zaproszenie znajduje się w załączniku do niniejszej wiadomości.
 
W związku z tym, że Konsulat dysponuje ograniczoną liczbą miejsc, prosimy o potwierdzanie obecności do 24 kwietnia 2017 r. z podaniem imienia i nazwiska:
telefonicznie pod nr (02)93278600 lub mailowo na adres: marta.kiec-gubala@msz.gov.pl .
 
Informujemy, że przy wejściu będzie sprawdzana imienna lista obecności.
 
 
Z poważaniem, 
 
Sekretariat
Konsulat Generalny RP w Sydney10 Trelawney St., Woollahra, 2025 NSW
 
 

sobota, 8 kwietnia 2017

Oświadczenie Prezydium Federacji Polskich Organizacji w NPWSydney,dnia 4 kwietnia 2017r.


Oświadczenie Prezydium Federacji Polskich Organizacji w Nowej Południowej Walii dotyczące usunięcia pana Adama Gajkowskiego ze składu Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej

Dezyzją z dnia 23 lutego 2017 roku Prezydium RNPA usuneło ze swojego składu pana Adama Gajkowskiego uznając, że użyte przez niego w trakcie wywiadu prasowego określenie “agentura wpływu” odnosi się do działań obecnego Prezydium RNPA.

Nie zgadzamy się z tym stanowiskiem i uważamy, że omawiana decyzja podjęta została z rażącym naruszeniem przepisów statutu Rady Naczelnej oraz obowiązującego australijskiego prawa.

Prawo to zezwala każdemu obywatelowi na swobodne głoszenie wyznawanych przez niego pogladów społecznych i politycznych, co też pan Adam Gajkowski uczynił udzielając wywiadu prasowego. Z cytatu, na który powołuje się Prezydium RN w żaden sposób nie wynika, że ma on na myśli RN czy jakąkolwiek inną konkretną organizację. Interpretacja tej wypowiedzi przez Prezydium RN jest zatem dowolna i sprzeczna z logicznymi regułami wnioskowania. Domniemywać należy, że głosujący uznali, że pan Adam Gajkowski przestał być “godny zaufania”- &27 (c) statutu i dlatego usuneli go ze składu Prezydium.

W takim razie stwierdzamy, że naruszone zostało prawo australijskie, bowiem posiadanie pogladów społecznych i politycznych nie może prowadzić do oskarżenia kogokolwiek o utratę zaufania koniecznego do zasiadania w organach organizacji społecznych.

Żywimy nadzieję, że Komisja Arbitrażowa uchyli tę niesłuszną decyzję i będzie ona przedmiotem dyskusji na zbliżającym się zjeździe RN.


Dr Ryszard Dzierzba  
Zofia Cyganiuk           

Hubert Błaszczyk        

Jolanta Żurawska         

czwartek, 30 marca 2017

Porady prawne w Konsulacie RP w Sydney

Prawnicy, Iwona Pruszyńska reprezentująca firmę Concordia Australia Polish Lawyers oraz Rafał Rogusz z kancelarii prawnej Benefit Legal Lawyers zapraszają  na spotkanie poświęcone zagadnieniom prawa spadkowego w Polsce i w Australii, które odbędzie się 6 kwietnia br. o godzinie 18.30 w Konsulacie (10 Trelawney St, Woollahra NSW). 
 
Iwona Pruszyńska jest prawnikiem prawa polskiego prowadzącym w Sydney kancelarię Concordia Australia Polish Lawyers.
Rafał Rogusz jest prawnikiem prawa australijskiego i właścicielem kancelarii prawnej Benefit Legal Lawyers w Sydney.
Na spotkaniu poruszone zostaną następujące zagadnienia i różnice między australijskim i polskim prawem spadkowym:
1. Sporządzenie testamentu;
2. Dziedziczenie ustawowe w Polsce i w Australii;
3. Roszczenia spadkowe;
4. Prawo do zachowku;
5. Znaczenie rozwodu w prawie spadkowym;
6. Dziedziczenie między partnerami de facto i uprawnienia nieślubnych dzieci do dziedziczenia.
Będzie również możliwość dyskusji i zadawania pytań prowadzącym.
Podczas spotkania zostanie też zaprezentowana ekspozycja portretów utalentowanej polskiej rysowniczki z Londynu, Amandy Haze.  
 
 Konsulat Generalny RP w Sydney

sobota, 25 marca 2017

Komunikat Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej ws. Adama Gajkowskiego


Komunikat Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (RNPA) odnośnie votum nieufności i wykluczenia ze składu Prezydium RNPA p. Adama Gajkowskiego

Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (RNPA) informuje, że podczas obrad  Prezydium w dniu 18 lutego 2017 roku przedyskutowano wypowiedź członka Prezydium RNPA, p. Adama Gajkowskiego, opublikowaną w „Pulsie Polonii” w dniu 6 listopada 2016 roku pt. „Z Adamem Gajkowskim o lustracji”, a skierowaną częściowo pod adresem obecnego Prezydium RNPA. Dyskusja odbyła się w obecności i z udziałem autora wypowiedzi p. Gajkowskiego i zakończyła się przegłosowaniem, w głosowaniu tajnym, votum nieufności dla p. Gajkowskiego, jako członka Prezydium RNPA (bez głosu sprzeciwu, z jednym głosem wstrzymującym się).

Po ustaleniu implikacji statutowych i organizacyjnych jakie wynikają z otrzymania przez aktywnego członka Prezydium RNPA votum nieufności, na kolejnym zebraniu Prezydium w dniu 23 lutego br., również w obecności p. Gajkowskiego, przedłożono pod głosowanie wniosek o wykluczenie p. Gajkowskiego z Prezydium RNPA. Złożony wniosek przegłosowano w głosowaniu jawnym, w obecności p. Gajkowskiego na Jego niekorzyść (bez głosu sprzeciwu, z jednym głosem wstrzymującym się).

Poniżej, Prezydium wyjaśnia i uzasadnia swoje stanowisko oraz podjęte decyzje w sprawie będącej przedmiotem dyskusji podczas obrad 18 i 23 lutego br. 

W wypowiedzi opublikowanej 6 listopada („Z Adamem Gajkowskim o lustracji”), członek Prezydium RNPA p. Gajkowski sklasyfikowal typy agentur, które mogą, bądź działają w środowiskach polonijnych, i w tym kontekście działaniom obecnego Prezydium RNPA przypisał typ „agentury wpływu”. Poniżej fragment opublikowanej wypowiedzi p. Gajkowskiego (całość pod: http://www.zrobtosam.com/PulsPol/Puls3/index.php?sekcja=3&arty_id=16162):

„agentura może być różnego stopnia. To może być agentura tylko i wyłącznie takich ludzi, którzy donosili na działaczy polonijnych (...). To może być agentura typu wojskowego, postsowieckiego, (...) może być agentura wpływu, która nie działa na zasadzie donosów, tylko wykonuje konkretne działania. Gdy np. trzeba napisać jakiś artykuł dlaczego Polonia ma być apolityczna, ta agentura staje w jednym szeregu i pisze o tym”.

Prezydium uznało, że ostatnia z wymienionych przez p. Gajkowskiego typ agentur („agentura wpływu”), poprzez szczególny przykład formy jej działania jaką podał Autor - „Gdy np.  trzeba napisać jakiś artykuł dlaczego Polonia ma być apolityczna, ta agentura staje w jednym szeregu i pisze o tym” - bezpośrednio odnosi się do działań obecnego Prezydium RNPA. Wynika to stąd, iż Prezydium RNPA, w swoim Komunikacie sygnowanym przez Prezesa RNPA (http://www.zrobtosam.com/PulsPol/Puls3/index.php?sekcja=1&arty_id=15220) oraz Komentarzu podpisanym przez Rzecznika RNPA (http://www.zrobtosam.com/PulsPol/Puls3/index.php?sekcja=1&arty_id=15227) opublikowanych w „Pulsie Polonii” w styczniu 2016 roku, wyjaśnia statutowy zapis o apolityczności RNPA, zatem, stwierdzeniem p. Gajkowskiego, wpisuje sie tym samym w typ „agentury wpływu”. Biorąc pod uwagȩ fakt, że p. Gajkowski, jako członek Prezydium RNPA, zna publikacje Prezydium oraz zna i rozumie statut RNPA, w tym zapis o apolitycznosci organizacji, członkowie Prezydium uznali wypowiedź p. Gajkowskiego za jednoznaczne, bezpośrednie i bezpodstawne oskarżenie o agenturę pod adresem Prezydium RNPA.

Prezydium RNPA, 18-go lutego br. podczas pierwszych obrad w pełnym składzie po publikacji testu „Z Adamem Gajkowskim o lustracji” (6.11.2016), poprosiło p. Gajkowskiego o stosowne wyjaśnienia. W trakcie dyskusji, kilkakrotnie ponawiane pod adresem p. Gajkowskiego propozycje kompromisu, np. w formie publikacji sprostowania i przeprosin pod adresem Prezydium RNPA i jego członków, zostały przez p. Gajkowskiego odrzucone. Swoich propozycji rozwiazania konfliktu p. Gajkowski nie przedstawił. W obronie dobrego imienia Prezydium i organizacji którą reprezentuje, przedłożono pod głosowanie wniosek o votum nieufności dla p. Gajkowskiego jako czlonka Prezydium RNPA. Wniosek przegłosowano na niektorzyść p. Gajkowskiego. Na kolejnym zebraniu Prezydium w dniu 23 lutego br., również w obecności p. Gajkowskiego, przedłożono pod głosowanie wniosek o wykluczenie Go z Prezydium RNPA, jako członka który utracil zaufanie pozostałych członkow Prezydium. Przed głosowaniem, w otwartej dyskusji, nikt z uczestników zebrania nie zabrał głosu. Złożony wniosek również przegłosowano na niekorzyść p. Gajkowskiego.

Prezydium podkreśla, że decyzje o wykluczeniu p. Gajkowskiego ze składu Prezydium podjȩto w oparciu o zapisy statutowe dotyczące członka Prezydium RNPA który utracił zaufanie pozostałych członkow tego gremium, a wybranego na tȩ funkcjȩ podczas Zjazdu Delegatów w trybie zwyklym, przewidzianym w statucie RNPA, jak to miało miejsce w przypadku p. Gajkowskiego. Prezydium informuje również, że skierowało wniosek do Komisji Arbitrażowej z prośbą o weryfikację podstaw statutowych i zastosowanej procedury w wyniku której wykluczono p. Gajkowskiego z Prezydium RNPA. Cały incydent i jego konsekwencje będą również przedmiotem dyskusji na 49. Zjeżdzie Delegatów w maju br.

Prezydium wyraża nadziejȩ, iż wykluczając ze swego składu p. Gajkowskiego w niczym nie narusza statusu i powagi działań p. Gajkowskiego jako członka Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP. Prezydium potwierdza przy tym swoje uprzednie stanowisko, że p. Gajkowski, niezależnie od tego czy jest, bądź nie jest członkiem Prezydium RNPA, nie posiada mandatu reprezentanta zorganizowanej Polonii australijskiej w Radzie Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP. Prezydium przypomina, że żadna organizacja polonijna w Australii, w tym RNPA, nie otrzymała zaproszenia do wyboru swojego przedstawiciela do Rady Konsultacyjnej, zatem takiego wyboru nie dokonała. Pan  Gajkowski został czlonkiem Rady Konsultacyjnej z nominacji Marszałka Senatu RP i jako taki pozostaje reprezentantem p. Marszałka w Polonii australijskiej (z nieznanym bliżej zakresem obowiązków i kompetencji). Taka rola członka reaktywowanej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP pozostaje nowością w relacjach Polonii australijskiej z instytucjami parlamentarnymi w Polsce i wszyscy siȩ tej nowej sytuacji uczą, p. Gajkowski również. Życzmy wiȩc sobie wzajemnie, dla dobra Polonii australijskiej, by owa nauka i zdobywana wiedza nie zostały zbyt szybko zapomniane.

W imieniu Prezydium RNPA

Ita Szymanska
Rzecznik
21 marca 2017 r.